Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Oczyszczalnie biologiczne

  Na oczyszczalnie w pełni biologiczne składają się urządzenie napowietrzające, złoża biologiczne i konwencjonalne systemy osadu czynnego.

   

  Dzięki zastosowanej technologii sprawność oczyszczalni osiąga parametry, które pozwalają oczyszczone ścieki zgodnie z prawem odprowadzić do pobliskiej rzeki, rowu, bezpośrednio do wód gruntowych lub wykorzystać do celów gospodarczych np. do podlewania działki, odprowadzić do studni chłonnej lub drenażu rozsączającego itd.

 • Oczyszczalnie drenażowe

  Grupa ta to oczyszczalnie, których proces oczyszczania ścieków przebiega dwuetapowo:

  • w zbiorniku (odseparowanie i wyklarowanie ścieków)
  • w tzw. drenażu rozsączającym (dalszy rozkład w procesach tlenowych). W efekcie tego do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa.
 • Systemy rozsączania

  System rozsączania służy do:

  • doczyszczenia tlenowego z odprowadzeniem do gruntu w oczyszczalniach drenażowych
  • odprowadzenia do gruntu oczyszczonych ścieków po oczyszczalniach biologicznych
Sortuj wg:||
Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: