Biotec - oczyszczalnia biologiczna do 6 osób

Wyniki wyszukiwania|Przydomowe oczyszczalnie ścieków » Oczyszczalnie biologiczne

Cena:18200.00
Dostępny na zamówienie

Biotec to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie związane z odprowadzaniem ścieków dla 1-5 gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do kanalizacji sanitarnej.

 

Biotec doskonale nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie ścieki odprowadzane są do warstwy podpowierzchniowej lub, po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu odpowiedzialnego za ochronę środowiska, do zbiornika otwartego lub cieku wodnego.

 

Zastosowanie:

 • Pojedyncze gospodarstwa domowe,
 • Niewielkie osiedla,
 • Biura i budynki handlowe,
 • Rozbudowa istniejących osadników gnilnych

 

Oczyszczalnie ścieków Biotec są dostępne w wersjach dla pojedynczych gospodarstw domowych aż do urządzeń mogących obsłużyć do 375 RLM.

 

Opis:

 • Instalacja pod ziemią,
 • Brak części mechanicznych i elektrycznych,
 • Pojedyncza oczyszczalnia dostarczana jest bezpośrednio na miejsce instalacji,
 • Cicha w działaniu,
 • Niskie koszty eksploatacji,
 • Kontrola uderzeń hydraulicznych,
 • Niskokosztowy serwis pogwarancyjny,
 • Produkt wykonany zgodnie z procedurami kontroli jakości BS ISO 9001:2008,
 • Niskoprofilowa pokrywa wytrzymująca nacisk od ruchu pieszego.
 • Konstrukcja oczyszczalni i jej parametry są zgodne
  z normą PN EN 12566-3.

 

Zasada działania:

Przy oczyszczaniu ścieków Biotec wykorzystuje sprawdzone biologiczne procesy aerobowe, które zachodzą 3-etapowo wewnątrz zbiornika:

 • Gruboziarniste elementy stałe (osad) są oddzielane i zatrzymane w celu ich dalszego rozłożenia w osadniku pierwotnym,
 • Oddzielone płynne ścieki są przez cały czas przepuszczane przez specjalny ośrodek zawierający bakterie, gdzie odbywa się proces oczyszczania ścieków,
 • W kolejnym etapie następuje ostateczne osadzenie się elementów stałych. Przy dopływie do oczyszczalni standardowych ścieków gospodarczo-bytowych, ścieki na wypływie charakteryzują się następującymi parametrami: 20 mg/l BZT5, 30 mg/l zawiesiny oraz 20 mg/l amoniaku.

 

Rozsączenie
Po uzyskaniu zgody odpowiednich władz, oczyszczone ścieki z oczyszczalni można odprowadzić do cieku wodnego lub do systemu rozsączającego, lub do studzienki chłonnej.

 

Konserwacja

Oczyszczalnia Biotec została zaprojektowana tak, aby ograniczyć czynności konserwacyjne do minimum.

Przy normalnej eksploatacji oczyszczalnia będzie wymagała okresoego opróżnienia osadu.