Separatory

  • Separatory tłuszczy

     

    Stosuje się je na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, np. restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.

  • Separtory substancji ropopochodnych

    Przeznaczone są one do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które są zagrożone skażeniami tymi substancjami. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.