OPminiSBR-5 - biologiczna oczyszczalnia ścieków dla 5 osób

Wyniki wyszukiwania|Przydomowe oczyszczalnie ścieków » Oczyszczalnie biologiczne

Cena:8610.00
dostępny
 • Oczyszczalnia OPminiSBR-5
  Oczyszczalnia OPminiSBR-5
 • Oczyszczalnia OPminiSBR-5 - schemat
  Oczyszczalnia OPminiSBR-5 - schemat

W rozwiązaniu zastosowano oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki dopływają do osadnika wstępnego. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach (lżejszych od wody) w formie tzw. kożucha oraz fermentacji osadu w warunkach beztlenowych. Po uśrednieniu i przepływie do komory napowietrzania ścieki są intensywnie napowietrzane za pomocą dyfuzora, do którego doprowadzane jest powietrze z  dmuchawy. 


W komorze napowietrzania odbywa się naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych. Po komorze napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza się na spodzie stożkowatego dna, skąd nagromadzony osad zawracany jest w sposób ciągły do komory napowietrzania, a nadmiar osadu jest cyklicznie kierowany do osadnika wstępnego.

 

Oddzielone od osadu oczyszczone ścieki można odprowadzać bezpośrednio do cieku wodnego, studni chłonnej czy też do gruntu poprzez drenaż rozsączający. 

Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania

 

Elementy składowe:

 1. Osadnik wstepny  OG-1200                                1 szt.
 2. Komora napowietrzania  OG-800                        1 szt.
 3. Osadnik wtórny  OG-200                                     1 szt.
 4. Nadstawki na osadnik  NZ-30/60                        2 szt.
 5. Skrzynka z dmuchawą napowietrzającą             1 szt.