Oczyszczalnie biologiczne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków » Oczyszczalnie biologiczne

Na oczyszczalnie w pełni biologiczne składają się urządzenie napowietrzające, złoża biologiczne i konwencjonalne systemy osadu czynnego.

 

Dzięki zastosowanej technologii sprawność oczyszczalni osiąga parametry, które pozwalają oczyszczone ścieki zgodnie z prawem odprowadzić do pobliskiej rzeki, rowu, bezpośrednio do wód gruntowych lub wykorzystać do celów gospodarczych np. do podlewania działki, odprowadzić do studni chłonnej lub drenażu rozsączającego itd.

Sortuj wg:||
Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: