IN-DRÄN Pakiet K44 - oczyszczalnia z drenażem pakietowym do 3 osób

Wyniki wyszukiwania|Przydomowe oczyszczalnie ścieków » Oczyszczalnie drenażowe

Cena:7749.00
dostępny na zamówienie

System IN-DRÄN stanowi doskonałe rozwiązanie problemów w miejscach, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca, występują trudne warunki terenowe, wysoki poziom wód gruntowych, niewystarczająca przepuszczalność gruntu, lub stary, niedrożny układ infiltracji.

 

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

 • bardzo mała powierzchnia zabudowy
 • pojedynczy drenaż do max. 15m
 • na każde warunki gruntowe – wysoki poziom wód gruntowych, grunty bardzo słabo przepuszczalne
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • bezobsługowe
 • bez konieczności stosowania bioaktywatorów
 • osadnik gnilny bez wymiennych filtrów
 • osadnik gnilny o bardzo wytrzymałej konstrukcji – nie wymaga posadowienia na fundamencie
 • bardzo dobre wyniki oczyszczania
 • w procesie oczyszczania chorobotwórcze bakterie zostają zniszczone
 • ponad dwukrotnie dłuższa żywotność niż tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków
 • długa 10-letnia gwarancja na urządzenia oraz stopień oczyszczenia ścieków

 

Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Specyficzna konstrukcja modułu IN-DRÄN przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków. Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane. Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków.

 

W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze.

 

Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej. System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.

 

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów.

 

Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie. Koszty kompletnego tradycyjnego systemu oczyszczania ścieków wahają się znacznie w zależności od lokalnych warunków gruntowych, natomiast w przypadku zastosowania systemu IN-DRÄN wahania te są nieznaczne.